ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Yağmurlama : Yangın anında suyu en kısa sürede yangın mahalline intikal ettiren ve gerekli mekanik ve elektrik uyarıları sağlayan alarm ve vana gurubundan oluşan bir yangın söndürme sistemidir. Bu sistem asma tavana monte edilir. Alarm anında insan müdahalesinden daha hızlı devreye giren bir sistemdir.

Yangın Dolabı : İçinde yangında ihtiyaç duyulabilecek teçhizatlar, yangın tüpü ya da min.25m'lik hortumları bulunan su veya köpük püskürtme mekanizması bulunan dolaplardır.

Yük Asansörü : Yük taşımak için üretilmiş, kapasiteleri daha yüksek olan asansörlerdir. Bu tip asansörlerin kullanılması binanın diğer kullanıcılarını rahatsız etmeden eşyaların taşınmasını sağlar.

Yapım Yılı : Binanın inşaatının bittiği yılı ifade eder.

Yapı Kullanım İzin Belgesi : Binanın onaylı projeye uygunluğunun denetlendikten sonra belediye tarafından verilen belge

Yıllık Kira Bedeli : M² bazında teklif edilen belirli bir alan için yıllık kullanım maliyetleridir.

Yönetim Planı : Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı belgedir.

Yenileme Maliyeti : Hem inşaat masrafı hem de inşaat sırasındaki faiz ve izinlerle ilgili masraflar ve mimarlık ücreti gibi ilgili masraflar da dahil olmak üzere; bir binanın inşası veya ekonomik anlamda buna denk bir kamu hizmetinin ıslahı amacıyla yapılan masraftır.

Yatırım Getirisi : Toplam yatırılmış sermayenin; faiz, vergiler ve temettü öncesi kazançlara bölünmesi suretiyle hesaplanan ve genellikle bir yüzde olarak ifade edilen ve yatırılmış sermayeye dair ödenen kâr veya getiridir.Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçla amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.