ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Servis Asansörü : Bina kullanıcılarının ve ziyaretçilerin kullandığı asansörlerdir.

Sosyal Alanlar : Binada çalışma alanları dışında kullanıcılara ve ziyaretçilere hizmet veren alanlar. Örn: Spor salonu, konferans salonu, büfe, kuaför vb.

Split Klima : İç ve dış iki ayrı üniteden oluşan bir klima tipidir. Elektrik enerjisi ile çalışır. Isıtma ve soğutma yapabilir. Kullanıcılar yeni bir ofise taşındıklarında söküp yeniden takabilirler. Cihazın çalışırken çıkardığı ses, modern sistemlere göre yüksektir ve ısının homojen dağılmamaktadır. Yeni dönem ofis binalarında, sağladığı konfor, kullanım ömrü ve işletme giderleri açısından tercih edilmeyen bir iklimlendirme yöntemidir

Stopaj : Gerçek ve tüzel kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesinde, kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödenen vergidir.

Satış Bedeli : Satışın gerçekleşmesi için mal sahibine ödenen toplam miktardır.

Satış Hacmi : Belirli bir zaman zarfında belirli bir grup binaya yönelik satış bedellerinin toplamıdır.

Sosyal Altyapı : Eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.

Sözleşme : Belirli bir şeyin yapılması veya yapılmaması amacıyla varılan şifahi veya yazlı bir anlaşmadır.

Saha (Alan) Dışı Hizmet Maliyetleri : Saha (alan) dışı hizmet maliyetleri; önemli ve büyük çaplı temel hizmetlerin, yolların ve enerjinin, geliştirilecek sahanın (alanın) çevresine getirilmesi dahilinde yapılan masraflar olup; belediyelerin önemli ve büyük çaplı sıhhi tesisat ve yağmur (sel) suyu sistemleri ile içme suyu şebekelerinin ıslah edilmelerine yönelik katkı paylarını da içerebilir.

Saha (Alan) İçi Hizmet Maliyetleri : Saha (alan) içi hizmet maliyetleri; dahili taşıt yolları ve bordürler, sıhhi tesisat sistemleri, yağmur (sel) suyu kanalları, su şebekesi ve fenni ve sıhhi tesisat şebekeleri gibi; bir sahanın (alanın) sınırları içerisindeki belirli bir arazi parseli ile ilişkili geliştirme (bayındırlık) masraflarıdır.

Satma ve Geri Kiralama : Bir tarafın, bu yolla; bina ve müştemilatını, üçüncü kişi bir mülk sahibine sattığı ve eş zamanlı olarak, söz konusu mülkü geri kiraladığı bir finansman düzenlemesidir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; satıcı tarafından kayda geçirilen herhangi bir kazancın, işlemin finansman yönünü anlayabilmek amacıyla, yeni kira süresince gelirin içerisine alınması gerektiğini öngörmektedir.Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçla amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.