ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Koaksiyel Kablo  : Bir diğer ismi Eş Eksenli Kablodur. Kablo ağları telefon ağlarından tamamen farklıdır. Elektriksel sinyalleri, Fiber Optik gibi güçlü olmasa da dışarıdan gelen etkilere karşı korur. Kablolu televizyon ve ethernet ağlarında kullanılır. Bakır kablo gibi yaygın değildir.

Kalorifer, Radyatör : Kalorifer, Radyatör: Bu düzende, binayı ısıtmak için gereken yakıt bir merkezde yakılır, elde edilen ısı çeşitli şekillerle bütün odalara, koridorlara yayılır. Kalorifer sayesinde, bir araya toplanmış birçok yapılar bile tek merkezden ısıtılabilir. Kalorifer kazanlarında doğalgaz, kömür, fuel-oil, mazot gibi yakıtlar ve elektrik kullanılır.

Kapalı Devre TV : Bina içerisinde kurulmuş olan güvenlik kameralarının görüntülerinin takip edildiği ve kaydının alındığı bir sistemi ifade eder.

Kat Adedi : Boş olan katlar içerisinden kaç katın ihtiyacı karşıladığını ifade eder.

Kat Başına Hat : Binada her kata kaç tane telefon hattı düştüğünü ifade eder.

Kat Bölünebilirliği : Aynı katı, mimari olarak kaç kullanıcının kullanabileceğini ifade eder.

Kayıp Alan Oranı : Net alanın brüt alana oranıdır.

KDV : Katma Değer Vergisi.

Kirasız Dönem : Mal sahibinin yeni kiracısına, taşınmadan önce dekorasyon işlerini yapabilmesi için verdiği kira vermeden kullanacağı zaman dilimi.

Kullanıcı Enerjisi : Kat başına düşen elektrik enerjisi.

Kullanıcılar : Binanın mevcut kullanıcılarının şirket isimleri.

Kapanış Fiyatı : Mal sahibi ile kiracı arasında pazarlık sonucu anlaşılan, sözleşmede yer alan kira bedelidir.

Kaparo : Gelecekte beklenmekte olan daha büyük bir meblağ öncesinde verilen bir miktar paradır.

Kat İrtifakı : Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkındır.

Kat Mülkiyeti : Yapının ortak unsurları üzerinde müşterek ve bölünmemiş bir pay ile birlikte; maliklerin, bağımsız bölümler üzerinde gayri mahdut mülkiyet hakkına (mutlak ayni hakka) (bakınız: gayrimenkul mülkiyeti) sahip oldukları çok birimli bir yapıdır.

Kira : Bir taşınır ya da taşınmaz malın bir bedel karşılığında başka bir kişinin kullanımına sunulması

Kira Bedeli : Bir kiracının ofis alanını kullanması karşılığında ödediği bedeldir.

Kira Ortalaması : Boş olan alanların kirasının ağırlıklı ortalamasıdır. Toplam ofis alanına ve boş alana bağlı olarak kira bedellerinin ağırlık katsayısı hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda liste fiyatları kullanılır.

Kiralama Hacmi : Belirli bir süre zarfında belli bir bina veya pazara tahsis edilmiş veya bir kira kontratı yükümlülüğü altında imzalanmış olan m² cinsinden boyutun hacmidir.

Kiralanabilir Alan : Belirli bir süre zarfında kiralanmaya hazır olarak hâlihazırda pazarlanan toplam alan miktarıdır. Bu terim, alanın boş, dolu, devren kiralamaya müsait ya da gelecek bir tarihte müsait olup olmamasına bakılmaksızın, kullanılabilir olan her tür alanı kapsar.

Kiralanan Alan : Finansal bir kira kontratı yükümlülüğü bulunan tüm alandır. Alanda hâlihazırda bir kiracının ikamet edip etmemesine bakılmaksızın, kiralanan tüm alanı kapsar. Kiralanan alan, aynı zamanda alt kiralamaya sunulan alanı da kapsamaktadır.

Kullanıcı / Kiracı Temsilciliği : Mal sahibi ile kiracı arasındaki tipik bir kiralama işleminde, kiracının çıkarlarını temsil eden aracı kiracı temsilcisi olarak anılır.

Kiranın Tekmili : Ticari malın maliki ile borç veren arasında yapılan ve kiracıların kira ödemelerinin doğrudan borç verene temlik edildiği bir anlaşmadır. Aksi takdirde, kira ödemeleri, ipotek ödemelerini borç verene iletmek durumundaki malike yapılır.Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçla amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.